NHT -
Naturlig Hormonterapi®

Naturlige Hormoner

Vi er alle forskellige. En test viser præcis hvad DU har brug for at genoprette hormonel balance.

NHT arbejder med bio-identiske hormoner, da de er identiske med de hormoner, som kroppen selv producerer.

Bioidentiske hormoner fungerer i kroppen nøjagtig som kroppens egne hormoner

– i modsætning til syntetiske hormoner.

Kit Ballermann

Din Hormonterapeut

Som NHT®-vejleder er jeg uddannet og certificeret til at rådgive om naturlige, bioidentiske hormoner.

Har du symptomer på hormonelle ubalancer og ønsker vejledning i NHT – Naturlig Hormonterapi®, er jeg klar til at hjælpe dig.

NHT®-Certifikatet Er Din Garanti

Forskningen i naturlige hormoner er omfattende,

og NHT®-uddannelsen er den eneste uddannelse,

der giver din behandler en systematisk indføring i denne forskning.

Så vælg en NHT®-certificeret behandler,

når du skal have forskningsbaseret vejledning

i genopretning af hormonbalancen.

Har Du Symptomer På Hormonel Ubalance

Udpræget træthed

Stress

Hovedpine, migræne

Søvnbesvær

Uforklarlig vægtøgning

Hukommelsesproblemer

Manglende koncentrationsevne

Angst, uro, depression

Hyppige infektioner

Lav libido

Tørre slimhinder

Acne

Fertilitetsproblemer

PMS, uregelmæssig cyklus, PCOS, endometriose

Hedeture

Autoimmune sygdomme

Knogleskørhed

 

Læs om hormonerne

Hvordan Foregår Et NHT®-Forløb

Baseret på din hormontest og et personligt udførligt spørgeskema, modtager du vejledning i genopretning af din hormonbalance.

 

 

 

Laboratorietesten er en spyttest, som udføres hjemme.

 

Forløbet indeholder 3 konsultationer med cirka 2-3 måneders mellemrum:

Test og vejledninger, 1. konsultation med en personlig plan, 1 opfølgende konsultation efter 2-3 måneder og en afsluttende konsultation igen efter cirka 2 måneder.

Jeg tager udgangspunkt i dine hormonværdier sammenholdt med dine svar i spørgeskemaet.

 

Du kan forvente vejledning i udrensning, kost og livsstils betydning for hormonbalancen,  relevante kosttilskud, bioidentiske hormoner og eventuelt homøopati.

 

Du vil blive klog på dine hormoners betydning for dit helbred og velbefindende.

 

Du vil modtage en palette af naturlige “redskaber” til at genskabe overskud, energi, mental balance og forebygge/behandle sygdom.

 

Jeg støtter dig på din rejse.

NHT®-forløbet Indeholder

Hormontest 

 

Analyse af test og personligt spørgeskema

 

1 times online konsultation on-line

 

Personlig plan 

 

Opfølgende on-line konsultation på 20-30 min.

Bare Jeg Havde Vidst Det Noget Før...

Det hører vi tit som NHT®-vejledere.

Mere og mere forskning viser, at ubalance i hormonerne spiller en væsentlig rolle for en række sygdomme, som især rammer kvinder.

Når klienter får beskrevet disse sammenhænge, kan de pludselig se, at der er noget, man kan gøre ved det.

Det gælder problemer som lavt stofskifte, menstruationssmerter, endometriose, PCOS og overgangsalderens besværligheder.

NHT – Naturlig Hormonterapi® er en terapi, som er baseret på videnskabelige studier.

En grundig stillingtagen til din situation og dine symptomer sikrer, at du kan sætte ind med præcis det, der mangler – og blive fri for alt muligt andet.

Hvorfor NHT®?

“Har min læge ikke forstand på hormoner?” spørger du måske, “og kan jeg ikke gå til min læge og få rettet op på balancen?”


Jo, din læge har forstand på hormoner, især de hormoner, der kan patenteres.

Men læger er ikke uddannet til at rette op på hormonbalancen.

Så det er ja til det første spørgsmål – og desværre nej til det andet. I det almene sundhedsvæsen bruger man syntetiske progestiner, der ikke kan det samme som kroppens egne hormoner, f.eks. p-piller mod endometriose.

Når man skal behandle kraftige blødninger, brænder man livmoderslimhinden væk med laserstråling, og i en såkaldt “hormonbehandling” omkring overgangsalderen satser man udelukkende på østradiol, og man gør det uden at måle, hvad du rent faktisk mangler.

Det er ikke behandlinger, der retter op på hormonbalancen, og det er heller ikke hensigten med dem.

Skal man rette op på hormonbalancen, må man kende status på de forskellige hormoner, så man kan se, hvad der er for meget af, og hvad der er for lidt af, og man må vejlede i retning af at få samspillet mellem hormonerne til at fungere optimalt igen.

Vi kalder det NHT Naturlig Hormonterapi®, og hvordan det foregår, og hvilke principper, der ligger til grund for det, kan du få udførlig information om i bogen Naturlig hormonterapi – den første samlede beskrivelse af naturlig hormonterapi på dansk med henvisning til over 400 forskningsresultater.

De 7 Principper

Her er de grundlæggende principper, der udgør retningslinjerne i en naturlig hormonterapi. De er udviklet gennem de sidste 20-25 år, baseret på forskningen i naturlige hormoner.

Den forskning, der ligger til grund for principperne, er beskrevet i bogen “Naturlig hormonterapi”.

1. Gå efter balance

Kroppen er i høj grad i stand til at behandle sig selv, hvis den får, hvad den mangler. Det betyder, at man i en naturlig hormonterapi giver vejledning med respekt for samspillet mellem hormonerne. Der tages udgangspunkt i en måling af steroidhormoner som østradiol, østriol, progesteron, cortisol og androgener, og her benyttes en spyttest, som gør det muligt at se, hvad kroppen reelt har til rådighed. Alt efter symptomerne må man også inddrage andet end hormoner. Hormoner er afhængige af andre stoffer for at blive dannet, og hvis der er mangel på et hormon, kan det skyldes, at der mangler et stof, der bruges til at danne dette hormon. Essentielle næringsstoffer – og eventuel mangel på dem – skal derfor indgå i vurderingen, ligesom påvirkningen fra hormonforstyrrende stoffer må inddrages.

2. Brug bioidentiske hormoner, ikke patenterede

Mange sygdomme har at gøre med hormonelle ubalancer, og vil man rette op på en ubalance, kan det kun gøres med bioidentiske hormoner, dvs. hormoner, der er 100% identiske med de hormoner, som kroppen selv producerer. Man ønsker desuden at udnytte de naturlige hormoners multi-funktionalitet – og man ønsker at undgå at belaste kroppen med fremmedstoffer i form af patenterede hormoner.

3. Progesteron før østrogener

Progesteron vil typisk være førstevalg i en naturlig hormonterapi – fordi det typisk er det hormon, kvinder først og fremmest mangler.

Progesteronmangel er udbredt i den fertile alder på grund af manglende ægløsninger og/eller korte luteale faser.

Progesteronmangel er udbredt fra omkring midten af trediverne og frem mod overgangsalderen, hvor manglende ægløsning og for korte luteale faser optræder hyppigere og fører til, at progesteron-produktionen falder i denne periode hos de fleste kvinder – det gør østradiolproduktionen ikke.

Progesteron bliver også det typiske førstevalg omkring overgangsalderen, fordi østradiolniveauet ofte stiger i denne periode.

Desuden gælder det i alle aldre – også efter overgangsalderen, hvor østradiol produceres i fedtvævet og progesteron i binyrerne – at progesteronproduktionen er afhængig af stressniveauet, idet cortisol dannes ud fra progesteron, så stress giver et fald i progesteron. Stress giver derimod ikke et fald i østradiol.

Kvinder, der får fjernet livmoderen og kommer i kirurgisk menopause, gør det ofte på grund af sygdomme og lidelser, som skyldes progesteronmangel. Derfor kan de have et særlig stort behov for progesteron, selvom de ikke har en livmoder.

Er der behov for østrogen, så er østriol førstevalg. Østriol er for langt de fleste kvinder tilstrækkeligt, hvis man mangler østrogen, og det har en langt bedre sikkerhedsprofil end både østradiol, som bruges i den konventionelle hormonbehandling, og planteøstrogener som rødkløver og soya.

4. Cyklisk indtagelse

I en naturlig hormonterapi vil man generelt tilstræbe at efterligne kroppens egen funktionsmåde. Ingen hormoner bliver produceret i en konstant strøm i den naturlige krop. Det betyder, at hormoner skal gives med pauser ind imellem.
Det er svært at overføre dette princip til en konventionel hormonbehandling, for giver man østradiol alene, kan det føre til abstinenser, hvis man pludselig holder pause.

5. Individuel dosering

Det følger af princippet om at gå efter balance, at man må dosere hormonerne individuelt, alt efter hvad kroppen har brug for. I praksis betyder det, at man giver vejledning i at starte på et lavt niveau, som f.eks. ligger i bunden af normalværdi-området, og gradvist hæve dosis, indtil symptomerne bedres. Individuel dosering fastlægges ud fra en kombination af test af hormonniveauer og symptomerne. Normalværdierne har et meget bredt spektrum, og man kan ikke vide på forhånd, om en person har bedst af at ligge i bunden eller i toppen af dette spektrum. Derfor er det i sidste ende symptomerne, der er afgørende.

6. Transdermal administration

Optagelse gennem huden i form af creme eller vagitorier af de tre vigtigste hormoner: progesteron, østriol og østradiol. Oral indtagelse – dvs. som piller – betyder, at disse hormoner skal passere mave/tarm-systemet og leveren, og det gælder for dem alle tre, at det er mindre effektivt end tilførsel gennem huden. Når de optages gennem huden, går de den samme vej som de hormoner, kroppen selv producerer, nemlig direkte ud i blodet, hvor de sendes rundt som frit tilgængelige, bioaktive hormoner, som kroppen kan bruge efter behov. Det naturlige progesteron, Utrogestan, der er godkendt til hormonbehandling i Danmark, indtages oralt og kan derfor ikke anbefales.

7. Både test og symptomer har relevans

Man kan ikke udelukke betydningen af hverken måling af hormonerne eller vurdering af symptomerne. At tage sine symptomer alvorligt er nødvendigt, fordi normalværdierne er meget rummelige. En test kan fortælle dig, hvad niveauerne af forskellige hormoner er, men den kan ikke fortælle dig, hvad de bør være, fordi det til en vis grad er individuelt. Hvad den enkelte præcis har brug for, kan kun finjusteres ud fra symptomer. Omvendt kan en test være et redskab til at identificere mangler, som endnu ikke har givet sig udslag i symptomer – og dermed være et middel til forebyggelse, ligesom en test også kan være nødvendig ved symptomer, der kan skyldes flere faktorer. Man kan altså ikke frakende en test af hormonniveauer enhver betydning, og man kan ikke forlade sig udelukkende på symptomer i alle tilfælde.

Er Du I Tvivl

Jeg tilbyder en gratis telefonisk samtale, hvor du kan blive klogere på om et NHT-forløb, er noget for dig.

Send SMS og jeg kontakter dig ved første lejlighed.

4064 2802

Litteratur:

Jeg anbefaler varmt, at du læser bogen “NHT – Naturlig hormonterapi®”  og/eller

“Kvinde – kend dine hormoner”,

af Anette Paulin.

NHT-Naturlig hormonterapi
Vejledning i at genoprette hormonel balance