Persondatapolitik

Persondatapolitik

Kære klient og/eller nyhedsbrevsmodtager.

Som følge af ændringer i den nye EU-lov kaldet General Data Protection Regulation (forkortet GDPR), har vi opdateret vores privatlivspolitik.

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved, at vi beskytter de oplysninger, du deler med os. Vores databeskyttelsespolitik vil løbende holdes opdateret, sådan at den altid er i overensstemmelse med lovgivningen og er tilpasset vores måde at drive forretning på.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på kit_ballermann@hotmail.com


 

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Kit Ballermann er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er:

Akupunktur Ballermann
CVR-nr.: 26404894
Telefon: 40642802
Mail: kit_ballermann@hotmail.com

 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi registrerer følgende oplysninger om dig i nedenstående tilfælde:

Navn, e-mailadresse, telefonnummer og CPR-nummer i de tilfælde hvor klienten kan gøre brug af forsikringen til dækning af konsultationerne.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger:

  • Når vi anvender dine oplysninger, sker det altid i fuld overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om persondatabeskyttelse. Det primære retsgrundlag er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen:

  • Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger bl.a. på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen er, at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig.

 

3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler kun almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, e-mailadresse og telefonnummer.

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til relevante medarbejdere, rådgivere og databehandlere, herunder regnskabspersonale.

 

5. Opbevaring af dine personoplysninger
Ift.  opbevaring af dine personoplysninger lægger vi vægt på, hvor længe vi har behov for oplysningerne, dels i forhold til den service, vi gerne vil yde til dig som kunde, dels i forhold til lovgivningskravene.

 

6. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning: Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du har i visse tilfælde, medmindre du har afgivet et forudgående samtykke hertil, ret til ikke at være genstand for afgørelser, der alene baseres på automatisk behandling, herunder profilering. Bemærk dog, at der i visse tilfælde kan være undtagelser til rettighederne.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på kit_ballermann@hotmail.com

… … … … … … …

Denne politik er gældende fra den 1/8 2019.